Ergonomhuset

Cafa : Specialist på rehabilitering

Cafa, Centrum för Arbetsförmågeanalys AB, är ett helägt dotterbolag till Ergonomhuset och fokuserar på arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi utför bedömningar av arbetsförmåga hos sjukskrivna på uppdrag av företag, Göteborgs kommun och Försäkringskassan.
Under en dag utreder vi rehabiliteringspotentialen gemensamt i team, bedömer arbetsförmågan och föreslår åtgärder för att snabbt få Din personal i arbete igen.

Vi har flera team med arbetsmedicinare, arbetspsykolog och ergonom.
För kompletterande bedömningar har vi även tillgång till psykiater, ortoped och OMT-specialist (Ortopedisk Manuell Terapi).

Cafa arrangerar också seminarier och kurser för företag i rehabilitering, assisterar i utformningen av företagets rehabpolicy och coachar den enskilde i rehabiliterings-processen.