Ergonomhuset

« Tillbaka

Ansiktsförlamning - Face It! Medicinskt Tekniskt hjälpmedel – registreras hos Läkemedelsverket

Appen FaceIt! BellsPalsy-Training™ har registrerats som medicinsk-tekniskt hjälpmedel hos Läkemedelsverket i Sverige och finns även i  Storbritannien och Irland.