Ergonomhuset

« Tillbaka

Arbetsförmåga och rehabiliteringspotential!

Nya regler inom Försäkringskassan ökar efterfrågan av arbetsförmåga och rehabiliteringspotential vid sjukskrivning - CAFA erbjuder lång erfarenhet och hög träffsäkerhet i sina utredningar!

CAFA har 15 års erfarenhet av utredningar av arbetsförmåga och bedömning av rehabiliteringspotential i team eller av enskilda specialister. Uppdragsgivare är större företag, Försäkringskassan och Stadsdelsförvaltningarna/Socialtjänsten.
CAFA har certifierat sin metodik (ISO 9001:2000) sedan 2005 och har hög träffsäkerhet i sina bedömningar.
Kontakta oss för en presentation av hur vi kan hjälpa Ditt företag att bedöma arbetsförmågan -och stödja arbetsträning!