Ergonomhuset

« Tillbaka

Arbetsförmågebedömning – lägre kostnader för rehabilitering

Minska kostnaderna för rehabiliteringen! Dotterföretaget CAFA genomför rehabiliteringsutredningar och bedömer arbetsförmågan hos sjukskrivna som ett led i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.