Ergonomhuset

« Tillbaka

CAFA tog hem upphandling! Samarbete med Arbetslivsresurs i hela Västra Götaland inleds!

CAFA på tredje plats i pilotprojekt om utredning vid fysisk ohälsa hos sjukskrivna i Västra Götaland under 2006. I upphandlingen om utredning vid psykisk ohälsa kom CAFA på sjätte plats. Tretton anbud godkändes av totalt 32 lämnade anbud.

PILA-projektet "Förstärkta Pilotinsater för Långtidssjukskrivna till Arbete" inleddes under juni i ett samarbete mellan Försäkringskassan och AMS och pågår året ut. CAFA´s uppgift är att genomföra försäkringsmedicinsk utredning/arbetsförmågebedömning. I samarbete med Arbetslivsresurs i Västra Götaland genomförs därefter arbetsprövning under två veckor inför slutavstämning och fortsatt handläggning av föräskringskassan.