Ergonomhuset

www.gp.se idag: Nytt program mot smärta

"Varannan datoranvändare har ont i axlar, nacke, armar eller händer. Ergonomhuset i Göteborg har utvecklat ett datorprogram som kan motverka problemen." I en artikel på www.gp.se/ekonomi presenteras idag resultat från en studie Ergonomhuset genomfört i samarbete med Chalmers som visat sig ge goda resultat.

"18 personer fick under fem veckor tillgång till eLearningprogrammet i Datorergonomi. Besvären i nacke och axlar minskade markant för de flesta.

- Det visade sig att de hade börjat ändra stolsinställningen en till två gånger i veckan. 53 procent började använda sig av möjligheten att höja och sänka sitt – och ståborden. 65 procent började ta pauser och nästan 50 procent varierade sina arbetsuppgifter."

Se hela artikeln: http://www.gp.se/ekonomi/1.1038588-nytt-program-mot-smarta

Resultaten presenteras idag vid Nordiska Ergonomisällskapets (NES) internationella konferens i Stockholm: "Ergonomics for sustainability and growth".