Ergonomhuset

« Tillbaka

Inspektioner av styrt/bundet arbete och tung manuell hantering

Arbetsmiljöverket har påbörjat inspektioner av monteringsarbete inom motorfordons- och teleutrustningsindustrin. Montörer toppar statistiken över mest skador för kvinnor. Bundna/styrda eller statiskt muskelbelastande arbetsuppgifter ingår vid montering men även t ex vid paketering. Då samma moment upprepas, även om det som lyfts, vrids eller skjuts på inte är tungt, löper man stor risk att utveckla besvär i nacke-skuldra-arm-hand. Ett annat tillsynsområde är renovering, om- och tillbyggnad samt montering av fönster, där tung manuell hantering ingår.

Ergonomhuset genomför arbetsanalyser, riskbedömningar och utbildningar i såväl belastningsergonomi som systematiskt arbetsmiljöarbete samt tillhandahåller information om tekniska hjälpmedel som underlättar arbetet. Vi kan även medverka vid framtagning av rutiner och vid utvecklingsarbete av nya produkter.