Ergonomhuset

« Tillbaka

Pressrelease: Borgliga alliansen inför yrkesförbud för sjukgymnaster - enbart i Göteborgs-området berörs 20.000 patienter

Den fria rehabiliteringsvården hos privata sjukgymnaster hotas! 200.000 behandlingar per år, dvs 20.000patienter berörs – bara i Västra Götaland. För hela Sverige blir effekten förödande beträffande rehabiliteringsåtgärder. Privata sjukgymnaster, liksom specialistläkare, har idag ett nationellt regelverk som ger patienterna rätt till samma patientavgift som i den offentliga vården. Ersättningen till sjukgymnasten eller läkaren fastställs av regeringen i särskilda taxor. Detta system, i dagligt tal kallat etableringar, ger patienterna ett alternativ till den offentliga vården. Med sorg i hjärtat tvingas vi konstatera att våra lokala politiker försätter patienterna och en kompetent yrkeskår i stora svårigheter.

Rätten att bedöma vilka åtgärder inom sjukgymnastik som patienten behöver flyttas från sjukgymnasterna till remitterande läkare, patienternas rätt att själva välja sjukgymnast reduceras kraftigt och en föryngring inom kåren av sjukgymnaster hindras på grund av att landstingen framöver skall agera mäklare av etableringstillstånden och sjukgymnasterna blir av med rätten att själva utse sina efterträdare.

När sjukvården i Västra Götaland genomför besparingar på 60 miljoner införs tre stora förändringar inom vårdval, ersättningsavtal och vårdavtal:

Vårdval Idag står sjukgymnasterna utanför vårdvalet, men om något år skall de införlivas i systemet. Effekten blir att ersättningen för de nu helt självständiga sjukgymnasterna betalas via läkarna – som på så sätt kan styra vilka sjukgymnaster som får ersättning och hur många behandlingar en patient kommer att få. Idag ansvarar sjukgymnasterna själva för det. Läkarna har inte utbildning för att avgöra vare sig innehåll i rehabiliteringen eller behandlingsperiodens längd.

Ersättningsavtal/sk ”ersättningsetablering”:
Riksdagen beslöt den 12 februari 2009 om ändringar i de lagar som är en del av det nationella regelverket för läkare och sjukgymnaster. Ändringarna träder ikraft den 1 april i respektive landsting i hela Sverige.
Ändringarna som tillåter försäljning av verksamheten till en kollega motarbetas av landstingen! Landstingen skall agera mäklare av etableringen som säljs till högstbjudande köpare men det är inte säkert att den sjukgymnasten (köparen) får den nationella taxa som säljaren haft. Politikerna vill istället att köparen ska ingå i det nya sk ”fria” Vårdvalet. Ingen kan idag svara på vilken ersättning köparen då får för sina behandlingar! Patientens rätt att välja sin sjukgymnast ersätts då av ett system där patienten riskerar bli en handelsvara mellan producenter. Den äldre sjukgymnasten med egen klinik som vill sälja sin verksamhet och genomföra en föryngrande generationsväxling i sin verksamhet kan knappast sälja kliniken med så osäkra villkor för köparens framtida självständighet.

Vårdavtal
Många sjukgymnaster har lagt in sina etableringar i så kallade ”Vårdavtal” som möjliggör flexibilitet för mottagningen: bland annat kan flera kollegor arbeta på samma avtal. Västra Götalandsregionens tolkning av den nya lagen innebär att man bryter ingångna avtal. De sjukgymnaster som ligger med sin etablering i vårdavtal fråntas sin möjlighet att återgå till etableringen och arbeta som praktiserande sjukgymnast då avtalstiden för löpande vårdavtalet upphör. När patienterna inte längre fritt kan välja sjukgymnast riskerar många mycket kompetenta sjukgymnaster att bli arbetslösa och mottagningar försättas i konkurs på grund av långa löptider på hyresavtal. Med andra ord: Ett rent yrkesförbud införs!

Frågor kan besvaras av:
Susanne Hedin, Ergonom/Leg.sjukgymnast, Företagarrepresentant. susanne.hedin@ergonomhuset.se Lennart Dückhow, Leg.sjukgymnast Leg. Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Representant i Västra Götaland. lennart.duckhow@tele2.se