Ergonomhuset

Pressrelease: Ny app för träning vid ansiktsförlamning

Ergonomhuset i Göteborg har tagit fram en ny app för personer som drabbats av ansiktsförlamning – för många en chockartad upplevelse som kan drabba alla åldrar. "Face It! Bell´s Palsy-Training™" heter appen som lanserades den 29 juni på Världskonferensen Facial Nerve Symposium på Harvard i Boston, USA. Syftet med appen är att förmedla kunskap kring perifer ansiktsförlamning - Bells pares och hur man snabbt kan komma igång med träning på egen hand. Appen lanserades av Susanne Hedin, leg. sjukgymnast vid Ergonomhuset, i samband med hennes presentation av de fleråriga studier som hon har genomfört kring ansiktsförlamning.

Appen, som finns på både svenska och engelska, innehåller frågor och svar kring ansiktsförlamning. Man får också bakgrund till hur man kan träna och specifika övningar kopplade till de muskler som blivit försvagade. -Viljemässig styrning över rörelser är viktigt, säger Susanne Hedin, som har tagit fram Face It! Bells Pares-Träning™. Den neuromuskulära träningen är modifierad efter PNF (Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering), en metod som gör att musklerna stimuleras för bättre och effektivare svar. -Med hjälp av appen underhåller man känslan för rörelserna i ansiktet, får igång musklerna – och framförallt – kan man göra något själv åt sin situation, tillägger Susanne Hedin.

Varje år drabbas runt 2 200 personer i Sverige av ansiktsförlamning - Bells Pares. Cirka 70% av dem som insjuknar blir helt bra inom 3-6 månader, medan 20-30% får kvarstående besvär. - Träning, inledningsvis med stöd av sjukgymnast och självträning är mycket viktigt direkt från början, säger Susanne Hedin. Detta eftersom man inte kan uttala sig om vilka patienter som läker spontant och vilka som får bestående men. - Genom att träna direkt kan man upprätthålla känslan för rörelsen/aktiviteten i musklerna när de försvagats, och aktivt träna för en förbättring. Detta är av betydelse, inte minst psykiskt, säger Susanne Hedin.

Man kan använda appens program i 22 steg för egen träning hemma. Man kan också få rådgivning och sjukgymnastisk behandling på distans via Skype.

För mer information kontakta:                                                                                                                                                                                                                           Susanne Hedin VD, Ergonomhuset
031-84 50 20
070-655 40 80
susanne.hedin@ergonomhuset.se
www.bellspalsytraining.com
www.ergonomhuset.se

Susanne Hedin är BSc*, leg.sjukgymnast/ergonom och IPNFA** Senior Instructor. Hon har lång erfarenhet av behandling vid ansiktsförlamning och har även gjort vetenskapliga studier på träningen. Hon har presenterat sin forskningsrapport kring Facialispares i bl.a. Japan, USA och Sverige.

*  Bachelor of Science   
** International PNF Association