Ergonomhuset

« Tillbaka

Pressrelease: Stressa mindre – sov bättre Nytt eLearning-program motverkar stress och sömnsvårigheter

Ergonomhuset i Göteborg lanserar nu eLearning-programmet Stressa mindre – Sov bättre™. Det är ett webb-baserat program med aktiva metoder för att minska stress och förbättra sömn. Avsnitten i eLearning-programmet handlar exempelvis om orsakerna till stress, arbetsrelaterad stress och sömn och livsstil. ”Stressa mindre – Sov bättre”™ är till för alla arbetsplatser och företag där man vill ta tag i stressrelaterade problem bland personalen.

Med eLearning-programmet lär man sig se signalerna på stress och dålig sömn. Det följer även med praktiska övningar, reflektioner och en förändringsplan till varje avsnitt. På så sätt får man lära sig att identifiera orsakerna till stressen eller den dåliga sömnen och man får också redskap att förändra sin situation. -Vi vill starta processer med det här programmet, säger Susanne Hedin, VD på Ergonomhuset i Göteborg. -Med praktiska övningar efter varje kapitel och en övergripande handlingsplan efter hela programmet vill vi förstärka innehållet så att processen och förändringen blir långvarig hos användaren. Inte bara en inspiration för stunden, utan starten på en bestående förändring till ett bättre liv med mindre stress och bättre sömn. -Fördelen med just formen eLearning är många, fortsätter Susanne Hedin. Man kan ta del av programmet var och när man själv vill, oberoende av plats eller tillgången till en konsult. Om man har behov av att repetera delar av programmet kan man också gå tillbaka till både teorin och de praktiska övningarna och se om önskade delar, precis hur många gånger man vill.

Anne Fälldin arbetar som HR-konsult vid företaget ”HR On Demand” i Göteborg. Hon har provat programmet ”Stressa mindre – sov bätte” ™. -Det här programmet är mycket användbart ute på företagen, säger hon. I ” Stressa mindre – Sov bättre”™ finns så mycket fakta och kunskap samlat på området stress och sömn att man kan arbeta med det, oavsett vilka förkunskaper man själv har. Detta ger exempelvis en chef oerhört goda verktyg att själv kunna arbeta med sin personalgrupp och på så sätt både förebygga stress och även ta itu med stressrelaterade problem som redan har uppstått på arbetsplatsen.

Programmet kan användas både enskilt och i grupp, menar Anne Fälldin. -I en grupp kan man till exempel förbereda sig genom att individuellt göra övningarna och besvara följdfrågorna till varje avdelning. Sedan kan man diskutera resultaten tillsammans i gruppen och även gemensamt hitta lösningar för just det egna företagets specifika problem och behov.

För mer information om eLearning-programmet ”Stressa mindre – Sov bättre”™ kontakta:
Susanne Hedin
VD, Ergonomhuset

031-84 50 20, 070-655 40 80
susanne.hedin@ergonomhuset.se

Vår kunskap : Din hälsa
www.ergonomhuset.se