Ergonomhuset

« Tillbaka

Riskbedömning av arbetsmetoder och produkter för företag!

När Arbetsmiljöverkets granskning av företag resulterat i krav på förbättring kan Ergonomhuset genomföra belastningsergonomisk riskanalys och ge förslag på åtgärder.

Ett antal riskanalyser för företag har genomförts med målsättning att finna bra och kostnadseffektiva lösningar på ergonomiska problem som uppstått.
Det kan gälla såväl utbildning och arbetsteknik som produktutformning. Åtgärder som kan innebära stora besparingar för företag!