Ergonomhuset

« Tillbaka

Stort intresse för sömnfrågor!

Sömnfrågor har aktualiserats senaste året i takt med nya forskningsrön och ökad kunskap, vilket inte minst avspeglas i media. Nya kursen som fördjupar frågorna kring sömn och avspänning har fått stor uppslutning.

Sedan hösten 2006 har tre kurser genomförts och en just påbörjats i stresshantering med inriktning på sömn och sömnhantering. Deltagarna fyller i sömndagbok före, under och efter kursen - ett enkelt och tydligt instrument för att mäta förändringar. Dessutom erbjuds stressprofilanalys för de som önskar. Kursen innehåller bl a stressteori och kroppens reaktioner, arbetsrelaterad stress, livsstilsfrågor, sömn, förändringsidéer och olika råd för hantering, förutom avspänning i olika former. Kursen sträcker sig över ca 3 månader, 1 kväll i veckan. I augusti startar vi nästa kurs!