Ergonomhuset

« Tillbaka

Vårdavtal upphör!

Ergonomhusets Vårdavtal med Västra Götalandsregionen upphör efter 17 år då nya avtal inte kan ingås eller gamla förlängas enligt Lagen om Upphandling (LOV), vilket medför att kursverksamheten i Stress- och Sömnhantering på sjukvårdstaxa läggs ned.

Ergonomhuset erbjuder istället webbaserade program i Stress-och Sömnhantering som lanserades 2010 och som utvärderas kontinuerligt.

Resultaten motsvarar kvällskursen beträffande förändringar som kan mätas i Sömndagböcker och Skattnings-formulär. Skillnaden är att i kvällskursen träffas personer med liknande besvär i grupp men föreläsningarna ges bara en gång. Den webbaserade kursen genomförs individuellt och programmet består av korta delar med föreläsningar och praktiska övningar som kan repeteras så länge man har tillgång till programmet (1mån).