Ergonomhuset

Tjänster

Ökad effektivitet och produktivitet höjer lönsamheten och kan påverkas med en bra arbetsmiljö.

Att arbeta på rätt sätt innebär arbete vid ergonomiskt riktiga arbetsplatser med en lämplig arbetsteknik och att ha handlingsutrymme i en bra psykosocial miljö. Detta påverkar aktivt företagets framgångsfaktor och sänker sjukfrånvaron!

Vi arbetar objektivt och neutralt, gör arbetsplatsbesök med arbetsanalys, föreslår effektiva åtgärder och ger ergonomisk rådgivning. Vid föreläsning i belastningsergonomi och stress kan man lära sig att bli uppmärksam på och själv ta ansvar och tolka kroppens olika signaler på överbelastning.

Vi har psykolog och arbetsmiljöingenjör som stöd och resurs för arbetsgivare och anställda för att få en optimal arbetsmiljö.

Tjänstern erbjuds i samarbete med aktuell företagshälsoård!

Vi stöder även Ditt företag i det hälsofrämjande arbetet! Vi erbjuder förebyggande föreläsningar och seminarier i Stress- och Sömnhantering och Belastningsergonomi.

På Ergonomhuset har vi också en utställning med de enligt vår erfarenhet bästa arbetsstolarna. Besök oss gärna och prova stolar med olika egen-skaper från flera leverantörer.

Samtliga som arbetar inom Ergonomhuset har hög kompetens och lång erfarenhet inom respektive specialområde.

Vi har en mottagning för sjukgymnastik med korta väntetider. Vi kan alltså ge individuell sjukgymnastisk behandling för smärtlindring, rörelse- koordinations- och styrketräning.

Vi har samlat vår kompetens och genomför föreläsningar och seminarier för företag i förebyggande syfte. Vi arrangerar också kurser enligt sjukvårdstaxa för individer som har symtom på stress, musarmsbesvär eller ryggont.

Sedan 1997 har drygt 2.500 personer deltagit i våra kurser och seminarier i datorergonomi, stresshantering, kroppskännedom/avspänning och rygghantering.