Ergonomhuset

Sjukvård

Sjukgymnastisk undersökning
Undersökning och bedömning av funktion:

  • i rörelse- och stödjeorganen, dvs rörlighet och styrka i bål, armar, ben
  • i nervsystemet, dvs tonus, balans och koordination
  • spänningstillstånd i kroppen/psykosomatisk spänningsproblematik

Arbetssituationen diskuteras ur belastningsergonomisk synvinkel med förslag på lämpliga åtgärder vid behov. Funktionsinskränkningar dokumenteras i journal med behandlingsplan. Förslag till egenträning eller eventuell provbehandling görs.
Vi erbjuder även inledande stressamtal och undersökning av spänningsbesvär i kroppen t ex vid huvudvärk och olika former av muskelspänningar. Förslag till behandling ges, eventuellt i form av kurs för flera deltagare samtidigt i Stresshantering eller Kroppskännedom/
avspänning.

Sjukgymnastisk behandling
Våra specialinriktningar är belastningsergonomi och psykosomatik/stress. Vi vänder oss till patienter med arbets- eller stressrelaterade besvär som muskelspänningar, smärttillstånd, spänningshuvudvärk, utmattningsdepression men också med andra besvär från nacke-rygg, leder eller nervsystem.
Vi erbjuder individuell behandling och träning t ex smärtlindring med akupunktur, TENS, värme eller kyla; rörelse-, stabiliserings-, styrke-, balans-, koordinations- och konditionsträning samt gångträning.
Vid spänningsrelaterade besvär kan även kroppskännedomsträning/ avspänning erbjudas.
Vi arrangerar också kurser på sjukvårdstaxa i Stresshantering, Kroppskännedom/avspänning, Rygghantering och Datorergonomi som startar regelbundet. Vi gör även arbetsplatsbesök och medverkar vid rehabiliteringsmöten på sjukvårdstaxa.

Rehabiliteringsmöte
Medverkan vid avstämningsmöte med behandlande läkare, arbetsgivare och/eller Försäkringskassan.

Läkarkonsultation
Ergonomhuset samarbetar med läkare och kan förmedla undersökning och behandling.

Kurser
Kurs i Stresshantering

Stressen i Ditt liv – Hur hanterar Du den?
Kursen vänder sig till personer som har olika symtom på stress t ex fysiska, psykiska eller beteendemässiga. Kursen belyser bakgrunden till stress, reaktionerna och hur vi kan möta dessa. Målsättningen är en handlingsplan för stresshantering samt ökad kunskap om självkänsla och gränssättning.
Individuellt samtal/undersökning före kursstart. Stressprofil kan erbjudas.
Kursen är upplagd på 6 tillfällen á 2 timmar. Den genomförs i mindre grupp och leds av ergonom/leg. sjukgymnast i samarbete med leg.psykolog.

Kurs i Kroppskännedom / Avspännig

Hitta balansen i kroppen - Öka Ditt kroppsmedvetande!

Kursen vänder sig till personer som har förändrad spänningsbalans i kroppen, kanske med smärta i muskulaturen och påverkan på andningen. Målsättningen är att öka medvetandet om vad som är fel, finna bättre balans, minska spänning och smärta för att frigöra energi och få större tillgång till sina resurser.
Undersökning med analys av muskulära spänningar före kursstart.
Kursen är upplagd på 4 tillfällen á 1,5 timmar. Träningen genomförs i mindre grupp och leds av leg.sjukgymnast.

Kurs i Rygghantering

Ryggbesvär – Hur hanterar Du dem?

Kursen vänder sig till personer som ofta har trötthetsvärk eller smärta i ländryggen eller ischias. Den innehåller såväl teori som praktisk ryggträning, smärthantering och ergonomi. Målsättningen är att minska muskelspänning och smärta, förbättra funktionen samt få ökad kunskap om ryggens uppbyggnad, orsakssamband och råd om egenträning.
Individuell undersökning med samtal före kursstart.
Kursen är upplagd på 4 tillfällen á 1,5 timmar. Den genomförs i mindre grupp och leds av ergonom/leg.sjukgymnast.

Kurs i Datorergonomi

Muskelbesvär vid datorarbete - Hur minskar Du spänningar i nacke-skuldra-arm?

Kursen vänder sig till personer med datorintensivt arbete som känner av symptom på musarmsbesvär, dvs spänningsbesvär från hand - arm eller nacke. Målsättningen är att få mer kunskap om ergonomi, arbetsplatsutformning, synergonomi, arbetsplanering, kroppens funktioner och signaler vid överbelastning, träningsråd och aktivt avspänd arbetsteknik och därmed mindre besvär.
Kursen är upplagd på 4 tillfällen á 1,5 timmar. Den genomförs i mindre grupp och leds av ergonom/leg.sjukgymnast i samarbete med arbetsmiljöingenjör.