Ergonomhuset

BodyBalance!™

Vid såväl fysiska som psykiska påfrestningar/stress har kroppen en benägenhet att reagera med spänning i muskulaturen, särskilt i våra sk ”stressnästen”, nack-skulder- och käkmuskulaturen. Detta kan ge en känsla av smärta i muskula­turen. Andningen påverkas och blir kort och mer ytlig. Andra reaktioner som yrsel och hjärt­klappning är också påtagliga signaler. Även balans- och koordinationsförmåga kan påverkas.

Genom träning i kroppsmedvetande kan Du öka Din medvetenhet för spänningar, förbättra andningen och minska spänning, stress och smärta i kroppen. Korta pauser ger återhämtning, ny energi frigörs och Du känner Dig piggare.

Syftet med BodyBalance!™: 

  • Att bli medveten om sina spänningar och var man har sina stressnästen.
  • Att man känner skillnad när man är spänd och avspänd
  • Att man känner när andningen är djup och avspänd.
  • Att hitta övningar, verktyg för att minska stress, spänning och smärta.             
 
BodyBalance

Innehåll 

  • Andningsövning i sittande
  • Övningar för ökad kroppsmedvetenhet för att hitta balansen i kroppen
  • Andningsövningar integreras i de olika momenten
  • Grundande övningar i sittande, stående och liggande
  • Genomgång av olika avspänningstekniker

Gör gärna övningarna flera gånger om dagen, t ex på fm och em. 

En kort instruktionsfilm visualiserar övningen. Välj mellan kvinnlig eller manlig speakerröst.

Språk: Engelska

Pris: ca SEK 47:-

Ladda ner: