Ergonomhuset

eLearning Datorergonomi®

Webbaserat självhjälpsprogram - Ergonomi on demand

Ungefär hälften av alla som arbetar vid dator löper risk att drabbas av datorrelaterade besvär i nacke, skuldra, arm, hand, sk ”musarm”. Detta medför att man arbetar långsammare som i sin tur minskar produktiviteten med upp till 25%!

eLearning Datorergonomi® ger medvetenhet om kroppens signaler på överbelastning. Användaren får råd om att arbeta på rätt sätt. En vinst både för företaget och medarbetaren!

Programmet tar upp utformningen av arbetsplatsen och förmedlar aktiva metoder för ökad medvetenhet och aktivt avspänd arbetsteknik med paus och variation för att förebygga besvär. 

Box datorergonomi

eLearning Datorergonomi® bygger på vetenskapliga rön, lång erfarenhet och utvärderingar från kurser/seminarier i datorergonomi.Forskning vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg visar att över 50% gör mer än 4 förändringar i sitt arbetssätt efter att ha sett programmet!

Du får tillgång till en länk och kan genomföra programmet när tid finns, avbryta mitt i om så behövs och kan göra obegränsade repetitioner under avtalstiden. Möjlighet finns även att lägga programmet på företagets egen plattform.

Innehåll, varje avsnitt tar 3-7 min; totalt 40 minuter.

 • Så fungerar kroppen    
 • Riskfaktorer                   
 • Stress                          
 • Arbeta på rätt sätt         
 • Förebyggande träning               
 • Råd vid besvär                          
 • Repetitionsfrågor          
 • Checklista-Min egen arbetsplats        
Pris:  Företag: SEK 400:-/mån exkl moms upp till 15 användare. Därutöver Offert.
  Privat: 400:-/mån exkl moms. Ej moms om del i sjukvårdande behandling.
OBS! Friskvårdsbidrag kan användas.                                                     

Programmen kan kombineras med tjänster:

 • Konsultation på plats eller virtuellt via Skype
 • Riskanalys – Självskattning av upplevd komfort, ansträngning och stress. Direkt återkoppling i rött-gult-grönt diagram.
 • Virtuellt arbetsplatsbesök via Skype – var som helst i världen

Kostnadseffektivt – Individuellt - Självvald tidpunkt – Förebyggande
Obegränsade repetitioner – Interaktivt – Lokalt vid egen dator
En kvalitetssäkring - alla får samma information!
 

BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN
st   eLearning Datorergonomi®