Ergonomhuset

Konsultation

Konsultation genomförs på plats eller virtuellt via Skype – var som helst i världen!

Konsultation kan göra med ergonom/leg.sjukgymnast inom följande områden:         
Ergonomi – Stress/ Sömnhantering  – Sjukgymnastik

Ergonomi:

  • Arbetsplatsbesök med analys och åtgärdsförslag. Kan med fördel kombineras med det webbaserade självhjälpsprogrammet eLearning Datorergonomi®.
  • Ergonomisk riskanalys med bedömning och åtgärdsförslag                               
  • Riskanalys – Självskattning av upplevd komfort, ansträngning och stress. Direkt återkoppling i rött-gult-grönt färgdiagram.
  • Ergonomisk rådgivning om arbetsteknik, datorhjälpmedel och kontorsmöbler
  • Föreläsning: belastningsergonomi och datorergonomi
Box - konsultation

Stress- och Sömn:

  • Rådgivning vid Stress och/eller Sömnsvårigheter. Kan med fördel kombineras med Stress-/Sömnprofil och det webbaserade självhjälpsprogrammet eLearning Stressa mindre – Sov bättre®.
  • Föreläsning/Seminarium: Stress och/eller sömn

Sjukgymnastik

  • Rådgivning vid träning av ansiktsförlamning. Kombinera eventuellt med appen Facial Palsy-Training™.

Språk: Svenska, engelska, tyska

Pris:  Enligt offert  


BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN
st   Konsultation