Ergonomhuset

Stressprofil

Stressen blir alltmer påtaglig i alla åldrar. Den påverkar oss både i arbetet och privat och kan vara anledning till sömre sömn.

Stressprofilen PASS/ PASS Plus används för att kartlägga den psykosociala situationen utifrån områdena Privat-Arbete-Stress-Självkänsla och Livsstil. Det är ett enkelt och effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och företag. Resultatet återkopplas oftas i ett enskilt samtal till individen under sekretess. För grupper återkopplas resultat och slutsatser även till ledaren och gruppen.

Stressprofilen ger en tydlig nulägesbild av situationen för individen och verksamheten i överskådliga diagram. Den synliggör styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det som behöver förändras blir tydligt och kan åtgärdas. Återkopplingen och insikten om styrkor och förbättringsområden är en bra grund för utvecklingsarbetet i gruppen.

Fyll i frågorna på nätet. Svaren återkopplas direkt till Dig via Skype eller besök.

Box stressprofil

Se exempel på diagram: PDF fil.

Pris:  SEK 1.950:-/person inkl analys och återkoppling av certifierad PASS-konsult. 
  Grupprofil: Enligt offert                                      

PASS profilen och PASS Profilen Plus används idag av: 
AstraZeneca AB, Akzo Nobel, Bull AB, Försäkringskassorna i Sundbyberg, Uppsala och Örebro, Scania CV AB, NCC Construction AB, Sveriges Ingenjörer, Green Cargo, Ticket Resebyråer AB, Ericsson, Huddinge och Karolinska Universitetssjukhusen, Sveriges Radio/TV samt ett flertal kommuner och företagshälsovårdcentraler.

BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN
st   Stressprofil